Objekti Afarist-Banesor
Lokacioni:Prishtinë,Lagjia Arbëria 3,Llamella C2.7

Invesitor:"Dumnica Group"
Kompleksi afarist-banesor Llamella C2.7 në Arbëri është një ndër objektet më atraktive në vend momentalisht, me një arkitekturë moderne me një funksion te pazëvendësueshëm siq edhe e ka një lokacion atraktiv.
Objekti është ndërtuar sipas standardeve të arkitekturës dhe i është përmbajtur projektit plotësisht.                Eshtë i pajisur me të gjitha lejet duke filluar nga Pronësia e tokës,Kushtet Urbanistike,Leja Urbanistike,Leja e Ndërtimit, të lëshuara nga Kk Prishtinë. 
U Projektua nga "Ob Studio" nga Arkitektët Arianit Loxha dhe Behar Dyla.

Përshkrimi i Kompleksit:
Kompleksit përbëhet nga objekti lartë me etazhitet 2B+P+6K+NK, dhe objekti posht me etazhitet 1B+P+3K+NK.
Objekti Lartë - Objekti larë në përdhes posedon në përgjithësi afarizëm.Ndërsa katet sipër janë banim.
Objekti posedon banesa nga 49m2  - 120m2 dhe garazha nëntoksore prej 11m2 - 18m2.
Poashtu posedon fushën rekreative në mes të Objektit lartë dhe objekti poshtë.
Objekti Poshtë - Përdhesa është e përbërë nga afarizme ndërsa katet sipër banim. 
Objekti posedon banesa nga 90m2-135m2Objekti Afarsit-Banesor                                                                                               Lokacioni:Prishtinë,Arbëria 3,Llamella C2.10

Përshkrimi i Kompleksit:Kompleksi ka etazhitet 2B+P+6K+NK,2B Kryesisht depo,1B Garazha,Përdhesa është afarizëm ndersa katet e sipërme banim.Fillimi i Punimeve te Kompleksit Shkurt 2009.                                                Kompleksi përbëhet prej këtyre objekteve:A,B,C,D,D1,D2,D3 ku kompania jonë bën pjes në objektin D3.

Dumnica Group,Arkitekura Moderne,